Είστε εδώ

Δωρεά στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων

Η Ηλιαχτίδα δώρισε σήμερα 8 κιβώτια με αυτολιπαινώμενους καθετήρες για να ενισχύσει το έργο του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων Ελλάδος. Το Ε.Κ.Α. ιδρύθηκε το 1945 και είναι το μοναδικό κέντρο του είδους του στην Ελλάδα. Παρέχει υπηρεσίες ιατρικής αποκατάστασης κατά το οξύ και υποξύ στάδιο πληθώρας παθήσεων και τραυματικπών καταστάσεων από το νευρικό, μυοσκελετικό, κυκλοφοριακό και αναπνευστικό σύστημα. Εξειδικεύεται σε όλες τις ηλικίες και η δραστηριότητά του επεκτείνεται μέχρι την πλήρη κοινωνική και επαγγελματική εκπαίδευση και επανένταξη.