Είστε εδώ

Ευχαριστούμε πολύ το Νοσοκομείο Ξάνθης για την συλλογή καπακιών

Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά το Νοσοκομείο Ξάνθης, τους νοσηλευτές της χειρουργικής κλινικής, των επειγόντων και της μαιευτικής για την συμμετοχή τους στη δράση συλλογής πλαστικών πωμάτων. Ευχαριστούμε επίσης το ΚΤΕΛ που ανέλαβε χωρίς αντίτιμο την μεταφορά τους στην Αθήνα. Παραλάβαμε με επιτυχία περίπου 230 κιλά καπάκια. Σας ευχαριστούμε που μας σκέφτεστε και συμμετέχετε στην προσπάθειά μας ακόμη και από τόσο μακριά.

Ετικέτες (ελεύθερη σήμανση):